7.920 χρήστες της 30 τελευταίες μέρες στο δίκτυο wifi4eu, δίκτυο αστραπή!

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους 7.920 χρήστες!! του δικτύου wifi4eu για την αναπάντεχη θερμή υποδοχή και την εμπιστοσύνη για της υπηρεσίες πρόσβασης που προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ στον Δήμο της Αμυνταίου.

r

Κατά τον μήνα Αύγουστο όπου και σημειώθηκε η υψηλότερη μέχρι τώρα επισκεψιμότητα στο δίκτυο wifi4eu η συνολική κίνηση έφτασε τα 241GB εκ των οποίων τα 219GB είναι δεδομένα λήψης (download)

Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα σας και αναβαθμίζουμε το συνολικό εύρος ζώνης που προσφέρουμε για δίκτυο wifi4eu ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ προς τον Δήμο Αμυνταίου.