Υψηλή επισκεψιμότητα στο δίκτυο wifi4eu του Δήμου της Αμυνταίου

Υψηλή επισκεψιμότητα στο δίκτυο wifi4eu του Δήμου της Αμυνταίου

7.920 χρήστες της 30 τελευταίες μέρες στο δίκτυο wifi4eu, δίκτυο αστραπή! Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους 7.920 χρήστες!! του δικτύου wifi4eu για την αναπάντεχη θερμή υποδοχή και την εμπιστοσύνη για της υπηρεσίες πρόσβασης που προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ στον Δήμο...
Υψηλή επισκεψιμότητα στο δίκτυο wifi4eu του Δήμου της Αμυνταίου

Υψηλή επισκεψιμότητα στο δίκτυο wifi4eu του Δήμου Ιωαννιτών

10.560 χρήστες της 30 τελευταίες μέρες στο δίκτυο wifi4eu, δίκτυο αστραπή! Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους 10.560 χρήστες!! του δικτύου wifi4eu για την αναπάντεχη θερμή υποδοχή και την εμπιστοσύνη για της υπηρεσίες πρόσβασης που προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ στον Δήμο...
Υψηλή επισκεψιμότητα στο δίκτυο wifi4eu του Δήμου της Αμυνταίου

Υψηλή επισκεψιμότητα στο δίκτυο wifi4eu του Δήμου των Πρεσπών

1.1380 χρήστες της 30 τελευταίες μέρες στο δίκτυο wifi4eu, δίκτυο αστραπή! Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους 8.192 χρήστες!! του δικτύου wifi4eu για την αναπάντεχη θερμή υποδοχή και την εμπιστοσύνη για της υπηρεσίες πρόσβασης που προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ στον Δήμο...
WIFI4EU στον Δήμο Ιωαννιτών

WIFI4EU στον Δήμο Ιωαννιτών

Ολοκλήρωση της εγκατάσταση του ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου WIFI4EU στον Δήμο Ιωαννιτών, από την MyFiber Internet (www.myfiberinternet.gr) Ο Δήμος Ιωαννιτών ολοκλήρωσε επιτυχώς την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος wifi4eu που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή...
WIFI4EU στον Δήμο Πρεσπών

WIFI4EU στον Δήμο Πρεσπών

Ολοκλήρωση της εγκατάσταση του ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου WIFI4EU στον Δήμο Πρεσπών, από την MyFiber Internet (www.myfiberinternet.gr) Ο Δήμος Πρεσπών ολοκλήρωσε επιτυχώς την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος wifi4eu που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση...